What is IELTS

รวมทุกคอร์สเพื่อก้าวสู่ IELTS 7 up! ตั้งแต่คอร์สพื้นฐานจนถึง Advanced แถมฟรี Mock IELTS ครบ 4 ทักษะ

IELTS COURSE

Small Group Course

คอร์สสดที่สถาบันแบบกลุ่มเล็กไม่เกิน 8คน ดูแลใกล้ชิดรายบุคคล

Private Course

คอร์สเรียนสดที่สถาบันแบบส่วนตัว จัดตาราง และเนื้อหาการเรียนได้ตามความต้องการ

Platform

New !! ฝึกทำข้อสอบ New Digital SAT แบบออนไลน์

IELTS คืออะไร?

IELTS หรือ International English Language Teaching System คือข้อสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกทักษะ การอ่าน(Reading) การเขียน(Writing) การฟัง(Listening) และการพูด(Speaking) โดยมีคะแนนเต็ม 9.0 มีทั้งแบบการสอบแบบกระดาษ และคอมพิวเตอร์

มีรูปแบบข้อสอบ IELTS ที่นิยมสอบ 2 รูปแบบ
1. IELTS Academic ส่วนมากใช้สำหรับการศึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
2. IELTS General Training ใช้สำหรับการทำงานหรือการเข้าร่วมอบรมตามนโยบายขององค์กรต่างๆ

ข้อสอบ IELTS เป็นอย่างไร?

ข้อสอบ วัดทั้ง4 Skills:

1. IELTS Reading (60 นาที) : เป็นข้อสอบอ่านมี 3 Passage เนื้อหาตัดย่อมาจากหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือเป็นเรื่องความรู้รอบตัวทั่ว ๆไป แบบยาว มีทั้งหมด 40 คำถาม ลักษณะคำถามค่อนข้างหลากหลาย เช่น เติมคำ, Multiple choice , Matching , ETC

2. IELTS Writing (60 นาที) : เป็นข้อสอบเขียน Essay มีทั้งหมด 2 ส่วน Part 1: เขียนบรรยาย กราฟ ตาราง หรือแผนผัง อย่างน้อย 150 คำ และ Part 2: เขียงเรียงความ ตาม topic ที่กำหนด อย่างน้อย 250 คำ

3. IELTS Listening (30 นาที + 10 นาที) : เป็นข้อสอบฟัง เขียนตอบคำถามจากบทโต้ตอบสนทนา โดยจะมีทั้งหมด 4 ชุด เนื้อหาและข้อสอบหลากหลาย เช่น เติมคำ, Multiple choice , ETC และ ผู้สอบจะได้เวลาเพิ่มอีก 10 นาทีเพื่อตรวจทานคำตอบ

4. IELTS Speaking (11-14 นาที) : เป็นข้อสอบพูด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 จะเป็นการพูดคุย ถามตอบเรื่องทั่วๆไป ส่วนที่ 2 จะเป็นการสอบพูดคนเดียว 2-3 นาที โดยจะต้องพูดเชื่อมโยงจากการ์ดที่ examiner จัดเตรียมให้ ส่วนที่ 3 เป็นการสอบแบบพูดโต้ตอบกับ Examiner ในหัวข้อที่ได้จาก ส่วนที่ 2

IELTS

เลือก platform ที่ต้องการเรียน

อัพเดทคอร์สประจำเดือน มีนาคม 2566

Course/Level
ชั่วโมง
ราคา (บาท)
ผู้สอน
เริ่มเรียน
All in one : คอร์สปรับพื้นฐาน
48
สอบถามเพิ่มเติม
-
Real Practice : เน้นเรียนรู้จากตัวข้อสอบจริง (เหมาะกับน้อง ๆ ที่เคยผ่านสนามสอบ IELTS มาก่อน)
30
สอบถามเพิ่มเติม
-
WRITING EXPERT
10
สอบถามเพิ่มเติม
-
SPEAKING EXPERT
10
สอบถามเพิ่มเติม
-
WRITING CHECK UP
10
สอบถามเพิ่มเติม
-

Student Learning Pathway

01

สอบใหญ่ IELTS

จำลองการสอบ IELTS แบบเหมือนจริงครบทุก Parts เพื่อประเมินจุดอ่อน พร้อมแนะนำเทคนิคการเพิ่ม Score Band ให้เร็วที่สุด

02

IELTS ALL IN ONE

คอร์สปรับพื้นฐาน ศึกษารูปแบบข้อสอบอย่างละเอียด พร้อมสรุปเทคนิคและคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการทำข้อสอบขั้นพื้นฐาน

03

IELTS REAL PRACTICE

เน้นเรียนรู้จากตัวข้อสอบจริง วิเคราะห์จุดอ่อนของนักเรียนเพื่อปรับแก้ให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น (เหมาะกับน้อง ๆ ที่เคยผ่านสนามสอบ IELTS มาก่อน)

04

IELTS CAMP

คอร์สติวเข้มก่อนสอบ เน้นการทำข้อสอบ สรุปเนื้อหาที่ควรรู้ก่อนสอบเพื่อปิดจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งเพื่อให้น้องๆพร้อมที่สุดในวันสอบ IELTS MAKEOVER : Free Workshop ที่จะช่วย เพิ่มคะแนนเป็น 7 เน้นทักษะยาก เช่น Writing & Speaking

05

IELTS MAKEOVER

Free Workshop ที่จะช่วย เพิ่มคะแนนเป็น 7 เน้นทักษะยาก เช่น Writing & Speaking

06

IELTS Check Up

Mock Test ก่อนสอบเพื่อประเมินความพร้อมก่อนสอบ

07

Line Group Support

เพื่อตอบคำถามและให้คำแนะนำ

การการสมัครสอบ และรอบสอบ

สมัครสอบได้ใน British Council ( ieltsregistration.britishcouncil.org/orsnbc/ ) และ IDP ( ielts.idp.com/book ) ราคา 7,100 บาท

ตารางสอบปี 2023

รอบสอบ IELTS ปี 2023


FAQS

All your Questions answered in one place
1. ค่าสอบไอเอลเท่าไหร่?
2. IELTS มีศูนย์สอบที่ไหนบ้างในไทย จังหวัดอะไรบ้าง?
3. ขอเลื่อนวันสอบ IELTS ได้ไหม?
4. คะแนน IELTS ออกเมื่อไหร่?
5. ให้ศูนย์สอบส่งผลสอบ IELTS ให้มหาวิทยาลัยโดยตรงได้ไหม?
6. ยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนน IELTS ได้ไหม?
7. เอาอะไรเข้าห้องสอบได้บ้าง?
8. อะไรคือความแตกต่างระหว่าง IELTS แบบกระดาษและแบบคอมพิวเตอร์?
9. การสอบ IELTS แต่ละครั้งมีความยากแตกต่างกันหรือไม่?

Hall of Frame